BICYBO, Klub Bicyklové Brno

Na úvodní stranu | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Hledej na serveru

Novinky e-mailem


Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Nejraději využívám k přesunu na kole:

Ukázat výsledky

Naši partneři


Z tiskové zprávy Ministerstva dopravy

Dopravní politika České republiky na léta 2005 – 2013 je komplexním materiálem, který stanovuje strategické a koncepční cíle v oblasti dopravy a dopravních sítí. Dosud platná Dopravní politika schválená vládou v roce 1998 usnesením č. 413/1998 definovala strategii pro tuto oblast před vstupem ČR do  EU. Jedním z hlavních důvodů pro zpracování nové dopravní politiky státu je vydání Bílé knihy EU: Evropská dopravní politika pro rok 2010 – čas rozhodnout  z roku 2001. Tento dokument kriticky definuje dosavadní vývoj mezioborové dělby přepravní práce ve prospěch dopravních oborů, které působí nepříznivěji na okolí a dává podněty ke změnám. Dalším impulsem  byly závěry Johannesburgského summitu o udržitelném rozvoji konaného v roce 2002. Pojetí udržitelného rozvoje na za základě třech pilířů (ekonomický, environmentální a sociální) je důvodem k přehodnocení vývoje v dopravě ve prospěch té, která přináší nejmenší negativní vlivy na životní prostředí. V neposlední řadě je důvodem k aktualizaci dopravní politiky usnesením vlády ČR č. 1248/2004 schválená Strategie udržitelného rozvoje, která se tím stává základním kamenem pro zpracování dalších sektorových politik.

Zdroj: http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika

Komentář

Vypadá to, že od letošního roku se všechno k lepšímu obrátí. Přes republiku přestanou jezdit ty štrůdly kamiónů, většina nákladů se začne přepravovat železnicí, ve městech bude preferovaná cyklistická doprava, atd., apod. ?

Zkuste se přesvědčit prostudováním vládou schváleného materiálu a pokud se nedáte odradit, že se jedná o cituji "konsensuální kompilaci materiálů", tak zmínku o cyklistické dopravě najdete v kapitole 4.5.3.

Celý text dopravní politiky najdete v souboru PDF: dppvf.pdf (878kB)

Co si o tom myslíte?

Jirka Jedlička


4.5.3. Využití možností nemotorové dopravy

Nemotorová doprava má zejména ve městech nezastupitelnou úlohu, avšak podmínky v ČR jsou zatím nedostatečné. Ve většině měst cyklistické stezky úplně chybí, existující vyznačené cyklistické trasy jsou nevyhovující z bezpečnostního hlediska i z hlediska nabídky tras. V oblasti cyklistické dopravy je třeba rozlišovat dvě oblasti:

 

  • cyklistická doprava plnící základní dopravní funkce jako alternativa k hromadné opravě a  k IAD – je v gesci resortu dopravy a musí být zahrnuta do dopravně politického procesu
  • rekreační doprava, která je v gesci resortu místního rozvoje a je součástí koncepce cestovního ruchu

Cyklistická doprava se jen velmi obtížně stává další alternativou dopravy. Přínosy cyklistické dopravy jsou přitom velmi významné nejen v oblasti environmentální, ale i pro zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva při omezování civilizačních chorob. Je nadějnou alternativou v osobní dopravě mezi obcemi i ve městech do zaměstnání a škol. Pro její rozvoj bude nutné vybudovat hustou síť samostatných cyklistických stezek, a to již při navrhování nových dopravních projektů a při rekonstrukčních akcích.

Materiálová studie o řízení poptávky a o dopravě je k dispozici zde: rizenidopravydp.pdf (4,2MB)

Z dalších výborných podkladů je koncept "Procyklistických legislativních opatřeni" z roku 2009: navrh_lz.pdf (6.2MB)


Copyright © 2004-2004 BICYBO, Klub Bicyklové Brno. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004-2005