BICYBO, Klub Bicyklové Brno

Na úvodní stranu | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Hledej na serveru

Novinky e-mailem


Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Nejraději využívám k přesunu na kole:

Ukázat výsledky

Naši partneři

30/2001 Sb.

VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ze které vyjímáme z části druhé oddílu druhého na následující rozdělení typů dopravních značek a jejich použití:

§ 7

Výstražné značky
u)  „Cyklisté“ (č. A 19), která  upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji  přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují,
 

§ 10

Příkazové značky
k) „Stezka  pro cyklisty“  (č. C 8a), která  přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného  pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky  smí užít i  osoba vedoucí jízdní  kolo; pruh nebo stezku  pro  cyklisty  lze  v jejím  průběhu  rovněž vyznačit barevně odlišeným  povrchem nebo odlišným  provedením povrchu; jiným  účastníkům provozu  na pozemních  komunikacích, než pro které  je tento  pruh nebo  stezka určena,  je jejich  užívání zakázáno,
l)   „Konec stezky pro cyklisty“ (č. C 8b), která ukončuje platnost značky č. C 8a,
m) „Stezka  pro chodce  a cyklisty“  (č. C  9a), která  přikazuje chodcům  a  cyklistům  užít  v daném  směru  takto označeného společného  pruhu nebo  stezky; chodci  a cyklisté  se nesmějí navzájem ohrozit; značka ukončuje platnost  značek č. C 7a, č.
C 8a a č. C 10a,
n)  „Konec stezky pro chodce a cyklisty“ (č. C 9b), která ukončuje platnost značky č. C 9a,
o)  „Stezka  pro chodce  a cyklisty“  (č. C  10a), která přikazuje chodcům   a   cyklistům   užít   v daném  směru  vyznačeného samostatného  pruhu nebo  stezky a  označuje jejich situování; chodci  a  cyklisté  smějí   sousedního  pruhu  užít  jen  při obcházení  nebo objíždění  překážky; značka  ukončuje platnost značek č. C 7a, č. C 8a a č. C 9a,
p)  „Konec  stezky  pro  chodce  a  cyklisty“  (č.  C  10b), která ukončuje platnost značky č. C 10a,
s)  „Přikázaný  jízdní pruh“  (č. C  12a), která  přikazuje řidiči vyznačeného druhu  vozidla užít v daném směru takto  označený jízdní  pruh;  na  takto   označený  jízdní  pruh  smí  řidiči ostatních  druhů vozidel  vjet jen  při objíždění, odbočování, otáčení  nebo vjíždění  na pozemní  komunikaci nebo  vyjíždění z ní,  přitom  nesmí  dojít  k ohrožení  ani  omezení  řidiče vozidla,  pro   který  je  jízdní  pruh   označen;  v případě přikázaného jízdního  pruhu pro druh  vozidla nebo pro  určitý účel, se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis,
t)  „Konec přikázaného  jízdního pruhu“ (č.  C12b), která ukončuje platnost značky č. C 12a,

§ 12

Informativní značky provozní
g)      „Přejezd pro  cyklisty“ (č. IP 7),  která označuje přejezd pro cyklisty  vyznačený značkou  č. V 8 zejména  tam, kde  by jej řidič jinak neočekával
 

Úplné znění zákona 30/2001 sb. je k dispozici zde:  v30-01.rtf (212kB)

Další přehled značení cyklistických tras naleznete v dokumentu: znaceni_cs_tras.pdf (35kB)

Copyright © 2004-2004 BICYBO, Klub Bicyklové Brno. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004-2005