BICYBO, Klub Bicyklové Brno

Na úvodní stranu | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Hledej na serveru

Novinky e-mailem


Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Nejraději využívám k přesunu na kole:

Ukázat výsledky

Naši partneři

Výhled na rok 2014

Zastupitelstvo města Brna opět neschválilo dostatek peněz na cyklostezky.

Sdružení "Brno na kole" odeslalo koncem roku 2013 primátorovi Romanu Onderkovi otevřený dopis, ve kterém upozorňuje, že město posílá na rozvoj cyklistiky mnohem méně peněz než na automobilovou dopravu. Zástupci sdružení spočítali, že za posledních deset let město dalo na rozvoj cyklistické dopravy v přepočtu na jednoho obyvatele každý den pouze jednu korunu, zatímco na hromadnou dopravu 30 korun a na automobilovou 50 korun !!!

Přesto vedení města a většina zastupitelů neschválili pro rok 2014 více peněc na cyklistickou dopravu (konkrétně viz dále).
Zdroj: brno.idnes.cz/cyklostezka-kolem-brnenske-prehrady,  Podrobně viz: www2.brno.cz/main/dokumenty

Vyjmuto ze zápisu z jednání zastupitelstva o rozpočtu: www2.brno.cz/main/dokumenty

Jiří Jedlička, BicyBo


Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

1. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

dotázal se, zda Odbor investiční MMB a Odbor dopravy MMB do budoucna uvažují využít dotačního programu z Regionálního operačního programu na dobudování některých úseků cyklostezek,

/Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - odpověděl, že tento dotační titul není pro město Brno vhodný, protože se dá využít pouze pro cyklotrasy, které spojují obce a není pro vnitroměstské cyklotrasy./
/Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB - upřesnil odpověď 1. náměstka primátora a uvedl, že město Brno poskytlo finanční prostředky na vybudování cyklistické stezky Brno-Vídeň./

Komentář: Obě odpovědi jsou v duchu "on  o voze a my o koze". Na cyklostezky lze čerpat finanční prostředky z několika celorepublikových fondů a řada měst toho využívá. Město Brno se o to nesnaží, vedení města není schopné připravit projekty a žádosti o dotace na cyklodopravu.


3. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

reagoval na odpověď Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora a Ing. Vladimíra Bielka, vedoucího Odboru dopravy MMB a konstatoval, že je potřeba zabývat se nejen napojením cyklostezek z Brna směrem na jih, ale i na sever,
/Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - odpověděl, že tuto problematiku by měla částečně řešit v návrhu rozpočtu schválená cyklostezka Zouvalka./

11. Rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - ZM6/2900

Návrh RNDr. Mojmíra Vlašína ve znění:

navýšit položku řádek 525, ORJ 5400 na podporu cyklopruhů v kapitole 5400 o 5 milionů Kč z položky "Nákup ostatních služeb - GRAND PRIX" řádek 1099, protokol o hlasování zde:

Hlasování č. 19:

4 pro - 1 proti - 31 se zdrželo - návrh nebyl přijat !
 


Rekapitulace na konci roku 2012CS - Kníničská

- opraven úsek cyklostezky č.1 - Kníničská, posunuty sloupy veř. osvětlení, opraven povrch CS

- dokončena oprava druhého břehu CS mezi úseky Štýřické nábřeží - Heršpický most

- přidán cyklo pruh na jednosměrné ulici Rybářská směrem k ulici Poříčí

 

 

 

 


 

Jaké další změny nastaly pro rok 2011 a 2012?

Další informace o rozvoji cyklistické dopravy a úpravách současného povrchu cyklostezek informuje nový server Brno na kole:

http://www.brnonakole.cz/category/jak-zmenit-brno/co-buduje-radnice/

Naleznete zde například články o informacích:

Cyklodoprava, odevzdanost a nezájem...

Nové propojení Hlinky a Mendlovo náměstí

Už máme cyklopruhy z Nových sadů do Lískovce

Cesta k cykloobousměrce na Moravském náměstí a pěší zóna

Brno doplňuje síť cyklostezek

Brno a cyklistické pruhy

 


Co se událo v roce 2010?

 

Nové řešení cyklistických komunikací pomocí cyklopruhů a piktogramů jako například na Nových sadech je velmi dobré a ve světě i v jiných městech republiky běžně používáné. Je to prakticky jedině možné řešení tam, kde není dost místa pro separovanou cyklostezku, je levné a dá se rychle realizovat. Jenom doufáme, že v Brně budou přibývat další cyklopruhy a plány obsažené v Generelu cyklistické dopravy města Brna nezůstanou jenom na papíře.

 

Příjemná je také změna zákona od 14.září 2010, která umožňuje:

 • využití jednosměrek pro cyklisty
 • ruší definitivně "vést kolo po cyklistickém přejezdu přimknutého k přechodu pro chodce (dle č. V 8b)"
 • obsahuje další dodatkové značky, které by měly zvyšovat bezpečnost cyklistů v městské dopravě.

 

Přehled piktogramů a novou vyhlášku sbírky zákona č. 247/2010 Sb., naleznete v nabídce  Právní předpisy.

Dalšími přínosy roku 2010 byly:

 

 • 3,5 km pruhů, které se kreslily na široké silnice ve městě. Jejich zřízení stojí jen 2% toho co stezka a příprava trvá měsíc až rok. Největším přínosem jsou pruhy na Nových Sadech.
 • 2,5 km stezek, které se stavěly převážně na okraji města.
 • Poněkud rozpaky činí stavba "Areál cyklistiky na ulici Hněvkovského". Jsou budovány po kilometrových úsecích za desítky milionů a jejich příprava trvá 3-10 let.

Informace také naleznete na stránkách: www.brnonakole.cz


 

Co je nového na konci roku 2008?Novy povrch CS od soutoku smerem na Holasecka jezera

 

 • Dokončena byla akce na úpravu povrchu cyklostezky u soutoku Svitavy a Svratky, směrem na Holásky. Nyní projedete tuto oblast na kvalitním asfaltovém povrchu od soutoku až k Holáseckým jezírkám. Pokud nevyjede traktor z okolních polí, zanechávajíc plno blata.

 

 • Dále je aktuální dokončení úpravy povrchu na cyklostezce mezi Jundrovem - Komínem.  Již od Jundrovské mostu přes Svratku (Pijava) vás informační tabule navigují na tuto nově dokončenou část cyklotrasy. Tím odpadá průjezd na druhém (pravém ve směru toku) břehu  řeky, který je hojně využíván turisty a také zneužíván motoristy k dojezdu až ke "Káčatům". Tak používejte tuto novou trasu na levém břehu Svratky.

 

 • Další informace nejsou zatím k dispozici, protože zatím nezasedala žádná koordinační schůzka ohledně stavu a budoucnosti cyklostezek na následující roky ve městě Brně.

 

    Další informace lze čerpat ze stránek www.cyklostrategie.cz.

    A také lze čerpat ze stránek brněnského Odboru dopravy http://www.brno.cz.

 

    Petr Nygrýn, 5.12.2008

 


 

Co nového bylo v Brně na začátku roku 2007

Nové „zelenější“ vedení radnice města Brna by mělo posunout dosavadní klopotné budování sítě cyklistických komunikací do vyšších obrátek. Schválený rozpočet města slibuje realizaci cyklostezek za celkem 26,618 miliónů korun. To je největší schválená částka na cyklistickou dopravu v dosavadní historii Brna! Už teď je ale pravděpodobné, že ani letos se nepodaří naplánované akce plně realizovat. Může za to i pomalé tempo projednávání cyklistických staveb v předchozí letech. Například největší letošní akce, cyklostezka kolem Svitavy v Maloměřicích, ještě nemá vypracovaný projekt pro stavební povolení.
Ani to, že cyklistická doprava dostává zelenou „shora“, neznamená, že příprava cyklostezek bude probíhat hladce. Svědčí o tom nedávné vyjádření radních městské části Brno – střed. Ti se totiž usnesli, že sice nebrání vzniku cyklotras centrem Brna, ovšem za předpokladu, že cyklista na kole nepojede, ale bude ho vést. Každý, kdo na kole jezdí, si dozajista pomyslí něco o Kocourkově, ale jak s tímto oficiálním usnesením budou dále nakládat úředníci?
 
Podobný problém se nyní vyskytl v Bystrci. Část cyklotrasy podél Svratky zde vede po vozovce klidnou ulicí Pod Horkou. Místním obyvatelům se to nelíbí a prosadili na zastupitelstvu městské části, aby okamžitě zajistilo zrušení cyklotrasy v této ulici a nové vytýčení po chodnících na opačném břehu řeky podél frekventované čtyřpruhové silnice. Tam to ale není možné bez stavebních úprav, musel by se zřídit nový přejezd přes Odbojářskou ulici apod. Jako důvod k tomuto požadavku jsou uváděny časté konflikty mezi cyklisty a chodci, kteří využívají vozovku pro chůzi. Jsou zde totiž úzké chodníky a šířku silnice zužují i parkující vozidla. A místní chtějí svoji ulici jen pro sebe.  Bohužel těmto výpadům vůči cyklistům nahrává i chování některých cyklistů, kteří jezdí tak agresivně, že se chodci cítí být ohrožováni.
 
Tyto paradoxní návrhy ukazují, že ve velké části veřejnosti není cyklistická doprava vnímána jako rovnocenný druh dopravy, jejíž rozvoj je z ekologických důvodů ku prospěchu všem. A tak i když můžeme očekávat vyšší podporu cyklistické dopravy ze strany vedení brněnské radnice, bude nutné překonávat mnoho překážek a nepochopení.
 
Nebudou-li tomu napomáhat sami cyklisté, půjde to jen pomalu a zdlouhavě!
 
Jirka Jedlička, 19.2.2007.
 

Příloha:

 
Přehled schválených investic do cyklostezek v rozpočtu Města Brna na rok 2007.
(popis stavu přípravy v době schválení rozpočtu v listopadu 2006)
 
 1. Cyklistická stezka (dále jen CS) soutok Svratky se Svitavou – most přes dálnici D 2
 
-          původně měl být realizován úsek až po ulici Kaštanovou
-          dokončuje se projednání dokumentace pro stavební povolení (dále jen StP)
 
 1. CS Valchařská- Babická
-          Prodloužena o rok platnost územního rozhodnutí, ale dosud se nepracuje na dokumentaci pro StP
-          kdyby se urychleně začalo a nic nezadrhlo, dá se StP i s výběrem zhotovitele dosáhnout za 4-6 měsíců
-          je šance začít v roce 2007 stavět, v I. etapě se počítá pouze s realizací úseku Valchařská – Olší
 
Doporučení: nutné zatlačit na okamžité urychlení přípravy, jsou možné komplikace, připravit i alternativu se změnou trasování s využitím pouhého vyznačení v ulici Francova (to by uspořilo investiční prostředky) a případně připravit celou cyklostezku až po Babickou (s vynecháním ulice Olší, kde jsou komplikace s kanalizací).
 
 1. CS Komín – Veslařská
-          vyasfaltování cesty mezi zahrádkami dosud blokuje několik zbývajících nedokončených výkupy kousků pozemků (soudí se, že se již podaří dořešit a realizavat)
 
Doporučení: kdyby se opět letos nepodařilo dokončit projednání stavby, tak z pohledu cyklisty to zas tolik nevadí, protože se již teď dá po cestě jezdit. 
 
 1.  CS Křenová – Cejl
-          dokončuje se projednání dokumentace pro územní rozhodnutí (vyřešilo se křížení vleček, nově se projednává vedení stezky po pravém břehu Svitavy kolem Intersparu,  původní vedení stezky po levém břehu Svitavy  od Cejlu k lávce do Tkalcovské komplikují nejasnosti s realizací protipovodňové hráze, je zde nutný i výkup pozemků kolem sloupu elektrického vedení)
-          částka v roce 2007 je pouze na projekt pro StP a výkupy pozemků, realizace je plánována až na rok 2008). 
 
 

 

 


Příprava cyklistických komunikací pro další léta

 
Jako obvykle nejsou další akce připraveny. Jako souhlas Rady města k zadávání  zpracování Technicko ekonomického zadání (dále jen TEZ) slouží schválená studie Ing. Jebavého. Budeme prosazovat zpracování TEZů 5 ucelených cyklotras tak, aby se daly připravovat jednotlivé úseky současně etapovitě dle důležitosti opatření. Vypracování objednává a platí Investiční odbor MMB na podnět Odboru dopravy.  V návaznosti na TEZi je potřeba urychleně vybrat úseky, pro které se vypracuje a projedná dokumentace pro stavební povolení. Úseky by se mohli vybrat na poradě pracovní skupiny pro cyklistickou dopravu (svolává OD).  Opakovaně se vynořuje návrh, zrušit pro investičně menší cyklistické akce nutnost zpracování TEZů a vybrat dle schválené studie rovnou akce pro projekční přípravu – taková změna by se musela schválit jako změna vnitřních nařízení magistrátu.
 
Finanční zajištění projekční přípravy akcí není zajištěno (dosud se dokumentace zadávala až po schválení konkrétní cyklostezky do rozpočtu – to by znamenalo zahájení přípravy až v roce 2008 !). Navrhujeme potřebné finance čerpat z rozpočtové položky „Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb“ nebo na ně vymezit položku v rámci rozdělení rozpočtových přebytků roku 2006.
 
Náměty na akce k přípravě:
 
    1.    Úseky navazující na dodělávanou cyklostezku po Hlinkách (od Lipové po Mendlovo nám. zpracována studie, na druhé straně kousek napojení od vodárny k cyklopruhům v ulici Antonína Procházky nyní zadal OÚPR podrobnou studii)
Zdůvodnění: TEZ by mohl být rychle hotov, bylo by vhodné rychle realizovat naváznost na dokončovaný nový úsek po Hlinkách
2.       semafor přes Hladíkovu na cyklostezce podél Svitavy (urychleně projekčně připravit, mohlo by posloužit jako záložní akce pro financování v roce 2007, pokud se nebude dařit realizovat některou z rozpočtových akcí )
Zdůvodnění: vytipováno jako prioritní z hlediska bezpečnosti, bylo už jednou projednáváno
 1. Bratislavská – revokovat dosavadní projekt
Zdůvodnění: není jiná vhodnější trasa v tomto území, je třeba realizovat odbočku od cyklostezek podél Svitavy směrem do centra
 1. Renneská – Jihlavská
Zdůvodnění: možnost realizace dlouhého úseku jen organizačními opatřeními
 1. Svitava – Stará osada – Mariánské údolí
Zdůvodnění: možnost realizace dlouhých úseků v první etapě jen s malými úpravami
 1. Mášova – parky nad Kolištěm – nádraží
Zdůvodnění: pokračování jediné existující cyklostezky do centra města, možnost levného zřízení po cestách v parku bylo již pradávno zpracováno ve studii
 1. Chodník Billa – Komín
Zdůvodnění: již cyklisty hojně využívaný chodník je potřeba upravit, vyřešení objezdu tramvajových zastávek bylo již před lety projekčně zpracováváno.
 
Měla by se urychleně prověřit možnost žádat o podporu projektů cyklistických staveb z Evropských strukturálních fondů. Mohlo by se zkusit tam dát několik staveb do jednoho většího projektu – např. „Základní síť cyklistických komunikací v Brně“ (musí být ovšem na ně již stavební povolení – takže je opět problém, že není zásoba připravených akcí – hrozí, že se tyto možnosti propasou).  Alternativně tyto projekty budou připraveny pro žádost o finanční podporu ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
 
V případě, že se projednání projektů zadrhává na odmítavých vyjádřeních dotčených orgánu, bylo by vhodné, aby zpracovatel dokumentace (většinou BKOM) ihned svolával jednání za účasti představitele města Brna, který bude těmto orgánům deklarovat prioritní zájem města na nalezení řešení, případně tento zájem bude prosazovat přes vedení těchto orgánů (např. Povodí, drážní úřad, apod.).
 

Další náměty

 
- zajistit možnost celodenního průjezdu pěší zónou v centru pokusně alespoň po dvou trasách
- zajistit instalaci stojanů na nám. Svobody a vůbec v celém centru Brna (nejlépe i s osazením informačních stojanů s mapou (dosud není vyřešeno, kdo se o zajištění stojanů má starat)
- prověřit, co je s přípravou CS z Bystrce na hrad Veveří
- posoudit možnost zřízení průjezdu jednosměrkami dle podnětů shromážděných Hnutím Duha
- řešit bezpečnost uživatelů na cyklostezce podél Svratky v úseku Renneská – soutok řek kvůli nárůstu bruslařů (dělící pruh, rozšíření?).
 
Přílohu vypracoval 14.11.2006 Jiří Jedlička (BicyBo) na základě informací od Ing. Šamánkové (OÚPR), Ing. Vyskočila (vedoucí střediska realizace inž. staveb BKOM) a Ing. Kellera (projekce BKOM).


 

 Další mapy zahrnující stav cyklostezek v Brně a okolí:

Ekomapa Brna

  City plan - Brno 2005

 Ekomapu můžete obdržet v domě ČSOP a Veronika, Panská 7

 Plán města Brna a okolí je k zakoupení v prodejně CK Kudrna (průchod pod hl.nádražím).

Copyright © 2004-2004 BICYBO, Klub Bicyklové Brno. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004-2005