BICYBO, Klub Bicyklové Brno

Na úvodní stranu | Napište nám | Mapa serveru | Tisk článku

Hledej na serveru

Novinky e-mailem


Doporučte nás

Domníváte se, že by naše stránky mohly zajímat někoho z Vašich přátel či známých?
Doporučte nás!

Anketa

Nejraději využívám k přesunu na kole:

Ukázat výsledky

Naši partneři

Aktuality

06.10.2017

Loučení se sezónou na Macoše

28. říjen (sobota)

Rozloučení s cyklistickou sezónou. Tradiční hvězdicová jízda do Moravského krasu na horní můstek propasti Macocha.

Sraz: v 9:00hod u brněnského zimního stadiónu za Lužánkami a cíl cesty je ve 12:00hod na Macoše.

Další podrobnosti naleznete na serveru: http://www.favoritbrno.cz/cykloturistika.php


26.06.2017

3. ŽIDENICKÁ CYKLOJÍZDA

Letošní květnové cyklojízdy se zúčastnilo 45 cyklistů. Pár dní před jízdou konečně Odbor dopravy Magistrátu města Brna nechal provést změnu dopravního značení, která umožňuje cyklistům projet podchodem pod frekventovanou křižovatku na Staré osadě a využít části chodníku podél Gajdošovi ulice.
Osobně upřednostňuji cykloopatření realizovaná v hlavním dopravním prostoru (např. cyklopruhy), ale v tomto prostoru se asi jiné řešení nenabízelo.

Nicméně, když jsme tento návrh iniciovali, měli jsme představu zřízení vodorovného dopravního značení a třeba instalaci zrcadla na rohu rampy vedoucí do podchodu. Určitě by to přispělo k bezpečnějšímu soužití cyklistické a pěší dopravy.

Odbor dopravy nic takového nenavrhl a tak snad k tomuto doplnění dojde při plánované revitalizaci podchodu, kterou připravuje městská část Židenice.

Obecně podle pravidel silničního provozu platí, že na stezce pro chodce a cyklisty cyklista nesmí ohrozit chodce, ale taktéž chodec nesmí ohrozit cyklistu. Nejlépe se toho dosáhne vzájemnou ohleduplností.

Kromě tohoto úseku cyklotrasy už léta schváleného v Generelu cyklistické dopravy města Brna jsme již v roce 2015 požadovali po Odboru dopravy realizaci dalších dvou cyklotras navržených přes Židenice.
Podle dostupných informací zatím odbor dopravy ani nezačal jejich projednání. A tak jsme alespoň připomínkovali připravované plány na rekonstrukci mostu přes Svitavu a přilehlých částí ulic Cejl a Zábrdovická. Snad tedy konečně bude vyřešen nebezpečný přejezd cyklostezky přes ucpaný Cejl.

Jiří Jedlička


12.05.2017

Májové putování okolím Modrých hor 2017

Třetí květnovou sobotu proběhne ve Velkých Pavlovicích a okolních Modrých horách jeden z tradičních nejkrásnějších výletů po vinařských stezkách. Na kole nebo pěšky budete moci putovat zvlněnou vinařskou krajinou s dalekými výhledy, zažít atmosféru jara mezi vinicemi a ochutnat vína přímo z rukou vinařů v tradičních vinných sklípcích. Připraveny jsou 2 trasy pro cyklisty a jedna pro pěší. Putování zakončíme ve Velkých Pavlovicích v Ekocentru Trkmanka, kde vás čekají ochutnávky vína i místních specialit i oblíbené losování o ceny. A pokud budete chtít zůstat přes noc, zveme vás na příjemný večer na rozhledně Slunečná, kde se můžete zaposlouchat do táhlých zpěvů mužáckých sborů z Modrých hor.

Start: Velké Pavlovice – Ekocentrum Trkmanka, registrace účastníků od 9 do 11 hod.


Termín: 20.05.2017, 09:00h - 20.05.2017, 17:00h
Místo: Velké Pavlovice, Ekocentrum Trkmanka


26.04.2017

Otevírání cyklostezky Brno - Vídeň

29. duben (sobota)

Tradiční cyklojízda roku 2017 pro zájemce o společnou projížďku po cyklotrase Brno-Vídeň.

Společný odjezd z Brna je v 8hod od Ronda.

Setkání cyklistické veřejnosti bude hostit další členská obec na cyklotrase Brno Vídeň - Hevlín od 13hodin.

Další informace o programu naleznete na stránkách: http://www.cyklobrnowien.cz

Kontakt: Cyklistická stezka Brno-Vídeň, svazek obcí Libor Šrámek, tel.: 732 673 384
e-mail: lsramek@volny.cz


18.04.2017

VELKÁ JARNÍ CYKLOJÍZDA

Zveme vás na Velkou jarní cyklojízdu, která se bude konat ve čtvrtek 20.dubna v 17hod, na Moravském náměstí.

Trasa bude jednoduchá: z Moraváku pojedeme po Kounicovi severně na Slovaňák, dále projedeme Štefánikovou nazpět a před návratem na Moravské náměstí projedeme Náměstí Svobody.

Další informace na serveru: BrnoNakole.cz


17.05.2016

2. ŽIDENICKÁ CYKLOJÍZDA

po stále neexistujících cyklostezkách.

Sraz: ve středu 18.5.2015 v 18:45 hodin.

Místo srazu: park na Karáskově náměstí v Židenicích.

K jízdě se připojí účastníci celoměstské cyklojízdy k Týdnu města, pořádané z.s. Brno na kole. V průběhu nenároční projížďky výklad o připravovaných cykloopatřeních v Židenicích.
Pořádá Městské část Brno – Židenice pod záštitou místostarosty Petra Kunce a zastupitele Jiřího Jedličky


28.10.2015

Pěší zóna v Brně - nově celý den i pro cyklisty

Brno splácí svůj dlouholetý dluh a otevírá své centrum (téměř) bez omezení i lidem na kolech.
Přijďme to oslavit! Přestřihneme pásku, bouchneme rychlé špunty, pokřtíme značku (a pak ji utřeme!), zvoláme hurá a vydáme se na projížďku městem!
Ve středu 4. listopadu v 18.00hod na Svoboďáku.

V pondělí a úterý (2.11. a 3.11.) bude probíhat podle BKOMu změna dopravního značení a lidé budou nově i přes den moci na kolech projet centrem města. Nově budete na kole moci kdykoliv kamkoliv, s výjimkou ulice Česká, kde bude nově vjezd zapovězen po celý den (kvůli silné intenzitě pohybu lidí).

Podrobné informace najdete v článku: www.brnonakole.cz
Facebook: www.facebook.com


19.09.2015

NAKOLESLON 2015 a cyklisté v ulicích Brna

Slona jedoucího na kole není možné vidět jen v cirkusech. Jeden byl v sobotu k vidění přímo v ulicích Brna společně s dalšími asi čtyřmi stovkami dalších cyklistů. Všichni se totiž připojili k další cyklojízdě městem, kterou pořádalo sdružení Brno na kole.

Celý článek najdete na: http://brnensky.denik.cz

Video 1: https://youtu.be/NAKOLESLON_2015_01
Video 2: https://youtu.be/NAKOLESLON_2015_02


17.01.2014

Rozpočet města Brna na rok 2014 a cyklostezky

Zastupitelstvo města Brna opět neschválilo dostatek peněz na cyklostezky.

Při schvalování rozpočtu města Brna na rok 2014 pouze zastupitelé za Stranu zelených podpořili návrh na navýšení finanční položky na cyklostezky.
Sdružení Brno na kole odeslalo koncem roku 2013 primátorovi Romanu Onderkovi otevřený dopis, ve kterém upozorňuje, že město posílá na rozvoj cyklistiky mnohem méně peněz než na automobilovou dopravu. Zástupci sdružení spočítali, že za posledních deset let město dalo na rozvoj cyklistické dopravy v přepočtu na jednoho obyvatele každý den pouze jednu korunu, zatímco na hromadnou dopravu 30 korun a na automobilovou 50 korun !!!

Přesto vedení města a většina zastupitelů neschválili pro rok 2014 více peněc na cyklistickou dopravu!

Zdroj: brno.idnes.cz/cyklostezka-kolem-brnenske-prehrady
Podrobně viz: www2.brno.cz/main/dokumenty


Vyjmuto ze zápisu z jednání zastupitelstva o rozpočtu: www2.brno.cz/main/dokumenty


Jiří Jedlička, BicyBo
Dotazy, připomínky a podněty členů ZMB

1. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

dotázal se, zda Odbor investiční MMB a Odbor dopravy MMB do budoucna uvažují využít dotačního programu z Regionálního operačního programu na dobudování některých úseků cyklostezek,

Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - odpověděl, že tento dotační titul není pro město Brno vhodný, protože se dá využít pouze pro cyklotrasy, které spojují obce a není pro vnitroměstské cyklotrasy.
Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy MMB - upřesnil odpověď 1. náměstka primátora a uvedl, že město Brno poskytlo finanční prostředky na vybudování cyklistické stezky Brno-Vídeň.

Komentář: Obě odpovědi jsou v duchu "on o voze a my o koze". Na cyklostezky lze čerpat finanční prostředky z několika celorepublikových fondů a řada měst toho využívá. Město Brno se o to nesnaží, vedení města není schopné připravit projekty a žádosti o dotace na cyklodopravu.


3. Mgr. Martin Ander, Ph.D.

reagoval na odpověď Ing. Roberta Kotziana, Ph.D., 1. náměstka primátora a Ing. Vladimíra Bielka, vedoucího Odboru dopravy MMB a konstatoval, že je potřeba zabývat se nejen napojením cyklostezek z Brna směrem na jih, ale i na sever,
/Ing. Robert Kotzian, Ph.D., 1. náměstek primátora - odpověděl, že tuto problematiku by měla částečně řešit v návrhu rozpočtu schválená cyklostezka Zouvalka./

11. Rozpočet statutárního města Brna na rok 2014 - ZM6/2900

Návrh RNDr. Mojmíra Vlašína ve znění:

navýšit položku řádek 525, ORJ 5400 na podporu cyklopruhů v kapitole 5400 o 5 milionů Kč z položky "Nákup ostatních služeb - GRAND PRIX" řádek 1099, protokol o hlasování zde:

Hlasování č. 19:

4 pro - 1 proti - 31 se zdrželo - návrh nebyl přijat !


15.01.2014

BIKE SHARING – VEŘEJNÉ PŮJČOVNY KOL V ČR

Krátká zpráva o proběhnutém semináři BS je k dispozici zde: www.cyklodoprava.cz/pro-media/novinky

Semináře se zúčastnili:

Ing. Robert KOTZIAN, Ph.D. – 1. náměstek primátora města Brna
Ing. Vladimír BIELKO – vedoucí odboru dopravy města Brna
Doc. RNDr. Milan FTÁČNIK, CSc. – primátor Bratislavy
Michael KOUCKY – zakladatel společnosti Koucky & Partners AB, Goteborg, Švédsko
DI Dr. Hans Erich DECHANT – ředitel systému veřejných kol Citybike ve VídniKontakt:

Jitka VRTALOVÁ
Asociace měst pro cyklisty
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Devonská 1000/3, 152 00 Praha 5
Tel. 603 432 172
E-mail: jitka.vrtalova@email.cz, Skype: nakole2 www.cyklostrategie.cz


09.01.2014

Oprava stezky kolem brněnské přehrady

Podle náměstka primátora pro dopravu Roberta Kotziana (ODS) má v roce 2014 začít příprava budování a oprav cyklostezek kolem přehrady. V první fázi se má opravit cesta od Sokoláku na Zouvalku. V druhé fázi se má stavět zbrusu nová cyklostezka na pravém břehu přehrady k hradu Veveří. Nic proti tomu, tyto cesty využívají rekreační cyklisté ve velkém počtu. Jenomže za ty peníze, co to bude stát (v 1. fázi 30 miliónů a ve druhé 60 až 70 miliónů !!!) by se dala vyřešit většina dlouholetých kritických míst na cyklotrasách ve městě. Na rekreační cyklostezky by město mělo připravit žádosti o finanční podporu z celorepublikových dotačních programů.

Jiří Jedlička, BicyBo.


31.10.2013

Veřejné sdílení a půjčování kol v Brně.

S nápadem přišli čtyři kavárny, které se nacházejí v centru města. V září přibyl ještě Sokol Brno I.

Zde je seznam současných půjčoven:


 • Trojka, Dominikánská 9

 • Art, Cihlářská 19

 • Podnebí, Údolní 5

 • Tři ocásci, Gorkého 37

 • TJ Sokol Brno I, Kounicova 20Pro zájemce o bezplatné zapůjčení kola je k dispozici 14 červených skládaček. Ty lze půjčit v otevírací době podniku za vratnou zálohu 300,-Kč.
Kolo lze vrátit zpět do kterékoliv z půjčoven.

Město Brno se myšlenkou zavedení systému sdílení kol v podobě veřejných stojanů také vážně zabývá a výhledově by si rádo nechalo zpracovat studii proveditelnosti.


23.09.2013

Jednosměrky a obousměrky v Brně

Kdo projíždí po brněnských komunikacích, určitě si povšiml několik nových cyklistických pruhů červené barvy a piktogramů s označením kola, vedoucích do jednosměrek.
Tím se vlastně pro uživatele kol (anebo případně koloběžek) staly z jednosměrek obousměrky.
Aktuálně jsou to tyto obousměrky a v těchto částech města:


 • Obousměrka Lomená, Brno-střed

 • Obousměrka Rybářská, Komárov

 • Obousměrka Hrnčířská, Královo Pole

 • Obousměrka Lazaretní, Židenice

 • Obousměrka části Antonínské, centrum

 • Obousměrka Údolní, centrum

 • Obousměrka části Mahenova, Žlutý kopec


Detailní přehled včetně fotografií a popisu naleznete na serveru:
http://www.brnonakole.cz/nove-pruhy-a-obousmerky-zari-2013


12.09.2012

Ohlasy podzimní cyklojízdy v Brně

Necelé dvě stovky cyklistů lemovaly brněnské ulice předposlední zářijový čtvrtek. V originalitě použitých kostýmů na kole se nejvíce zamlouval "Spiderman", kterému se dostalo největšího ohlasu zůčastněných.

Pěkné fotografie a další podrobnosti najdete na webu: www.brnonakole.cz/ohlasy


03.05.2012

Na kole do Moravského krasu a na Drahanskou vrchovinu

Cyklobusem č. 231 z Blanska nebo přímým cyklobusem linek č. 602, 730 a 750 z Brna ze Zvonařky se můžete nechat dopravit do Moravského krasu a na Drahanskou vrchovinu.
Kompletní informace o přepravě jízdních kol a cyklobusech najdete v letáku na následujícím odkazu:
www.idsjmk.cz/kestazeni/Cyklodopravaletak.pdf


16.03.2012

Jak propagovat cyklistiku a cyklistické akce

Pozvání na workshop, který pro Vás připravuje Nadace Partnerství společně s Evropskou cyklistickou federací. Právě její zástupce Randy Rzewnicki se 30. března dubna objeví v Brně, kde povede odpolední workshop s názvem Jak propagovat cyklistiku a cyklistické akce. Nabízí se Vám tak jedinečná možnost poznat současné trendy v propagaci cyklistiky. Účast na workshopu je bezplatná, občerstvení i tlumočení bude zajištěno. Znáte někoho, kdo by měl o tento workshop zájem? Budeme rádi, když mu tuto pozvánku přepošlete.

Kdy: pátek 30. března 2012, 16:30 – 19:00
Kde: Café Therapy, Údolní 37, 602 00 Brno

Své přihlášky posílejte na e-mailovou adresu martin.gillar@nap.cz do 21. března 2012. Počet účastníků je omezen na 25.

Další informace: www.nadacepartnerstvi.cz/greenways/co-je-ecf


14.03.2012

Cyklostezky po Česku: Koncepce se nenaplňují a efektivnost nehlídá

Jak se v Česku staví cyklostezky? Nekoordinovaně. Efektivitu vynaložených prostředků stát zpravidla nehlídá a ani nezjišťuje, jaké byly skutečné přínosy jednotlivých projektů. Jak se plní vytčený cíl se zjistit nedá, protože se tím kompetentní úřady nezabývají. Koncepce se nenaplňují a neaktualizují, úkoly neplní. Vyplývá to z kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, který si posvítil na to, jak se v České republice staví cyklostezky.

Celý článek naleznete na serveru: ekolist.cz/cz/zpravodajstvi


19.01.2012

Sdílené jízdní pruhy pro BUS a cyklistu

Seriál věnovaný značení pro cyklisty pokračuje dalším dílem.
Dnešní díl se věnuje sdíleným jízdním pruhům, které najdete v místech, kde je třeba šetřit místem a vyhrazené jízdní pruhy se sem nevejdou.
Jak se zachovat, když na silnici uvidíte nápis BUS kombinovaný s obrázkem jízdního kola, se dočtete v dnešní části seriálu.

Když se řekne „cyklo-bus pruh“...
• jedná se o vyhrazené jízdní pruhy pro veřejnou dopravu a cyklisty (příp. také taxi)
• jde o opatření zajišťující preferenci veřejné dopravy a integraci cyklodopravy
• cyklistům zajišťuje ochranu při průjezdu hlavním dopravním prostorem
• nejčastěji jej nalezneme na ulicích s více jízdními pruhy v jednom směru

Kudy a jak mohu projet cyklo-bus pruhem?

pro cyklistu:
• Pohybujte se v pravé části vyhrazeného pruhu tak, aby zůstával volný prostor pro autobusy, případně taxi. Zvláště při stísněných šířkových poměrech či ve stoupání raději uhněte ke kraji a zpomalte, pokud vás bude jiné vozidlo dojíždět, případně dejte znamení pokynem levé ruky.

pro motoristu:
• Pohybujte se v jiném než vyhrazeném jízdním pruhu, neprojíždějte jím. Vjet do něj můžete pouze v odůvodněných případech (např. při odbočování či objíždění překážky). Nesmíte přitom ohrozit ani omezit cyklistu, autobus či vozidlo taxi. V případě, že cyklista či jiné vozidlo vyjíždí z vyhrazeného pruhu, umožněte mu přeřazení či vybočení do vašeho jízdního pruhu.
pro řidiče autobusu (taxi):
• Můžete se pohybovat ve vyhrazeném pruhu i mimo něj, avšak vždy s odpovídající opatrností vůči cyklistům. Zvažujte, zda je v dané situaci účelné cyklistu předjíždět (např. před zastávkou, křižovatkou, kolonou vozidel apod.). Při předjíždění cyklistů zachovávejte maximální možný odstup, je vhodné zpomalit či vybočit do přilehlého jízdního pruhu.


Celý článek a další části seriálu naleznete na webu http://www.nakole.cz


26.01.2011

Novela silničního zákona

Na internetu se šíří poplašné zprávy o novele silničního zákona, který právě prochází Poslaneckou sněmovnou. Některé zdroje tvrdí, že na přejezdech pro cyklisty by měli lidé na kolech mít přednost (podobně jako dnes chodci). Co skutečně obsahuje takzvaný „malý cyklistický balíček“ a co by jeho přijetí znamenalo v každodenním životě, si přečtete na serveru: www.nakole.cz


27.01.2010

Cyklotrasa podél železné opony dostává v Česku konkrétní podobu

Cyklotrasa podél železné opony se má stát třináctou trasou sítě EuroVelo a ve své délce přibližně 6800 kilometrů prochází napříč celou Evropou, v blízkosti českých hranic přitom vede bezmála 600 km.

EuroVelo, síť dálkových evropských cyklotras - je tvořena 12 hlavními trasami s celkovou délkou více 66.000 kilometrů, z nichž je v současnosti na 45.000 km již vyznačeno. Trasy EuroVelo jsou vedeny především po existujcích či plánovaných regionálních a národních cyklotrasách. Trasy EuroVelo jsou označeny bílým číslem v kruhu žlutých hvězdiček na tmavě modrém čtvercovém podkladě.

Další podrobnosti naleznete na serveru http://www.nakole.cz


Další aktuality - stránky: 1  2 

Copyright © 2004-2004 BICYBO, Klub Bicyklové Brno. Všechna práva vyhrazena.
Publikační systém WebGet © IT STUDIO s.r.o., 2004-2005